Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dryocoetes hectographus Reitter, 1913d
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek znany z północnej i środkowej części Europy oraz Półwyspu Bałkańskiego, na wschód przez Syberię sięgający po Sachalin. Drzewożerek wielożenny w Polsce występuje głównie na terenach górzystych, na niżu niezbyt często spotykany. Głównym żywicielem jest świerk, rzadziej inne drzewa iglaste. Żerowisko jednoramienne lub wieloramienne, podłużne, słabo wygryzione w drewnie. W jednym chodniku macierzystym występują najczęściej dwie lub trzy samice.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Puszcza Białowieska Nunberg 1929, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1935, Karpiński 1949d, Karpiński i Strawiński 1948, Bałazy 1968, Okołów 1968b, Okołów 1982
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Podlesice woj. Częstochowa Kuśka*
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Święty Krzyż Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Michalski i Ratajczak 1989
KFP 18 Sudety Zachodnie Karkonosze Pfeffer 1932, Horion 1935, Polentz 1943, Kiełczewski i Wiśniewski 1980, Kiełczewski i Wiśniewski 1984
KFP 18 Sudety Wschodnie Śnieżnik Kłodzki Polentz 1943, Kiełczewski i Wiśniewski 1980
KFP 18 Beskid Zachodni Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967
KFP 18 Beskid Zachodni Skoczów Kuśka*
KFP 18 Kotlina Nowotarska Zakopane — Kościelisko Kiełczewski i Wiśniewski 1989
KFP 18 Bieszczady Bałazy i Michalski 1964
KFP 18 Pieniny Nunberg 1929, Karpiński 1948, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Tatry Pfeffer 1932, Karpiński i Strawiński 1948, Kiełczewski i Wiśniewski 1980
KFP 18 Tatry Dolina Chochołowska, Rusinowa Polana Kuśka*
KFP 18 Polska Nunberg 1954, Nunberg 1982, Capecki 1979, Kiełczewski i in. 1983
KFP 18 «Beskidy» Heyrovský 1929, Pfeffer 1932