Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Crypturgus cinereus (Herbst, 1793)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony od Francji po Daleki Wschód i od Laponii po Afrykę Północną. Skrycik szary w Polsce jest rozpowszechniony zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych, wszędzie pospolity; nie notowany jeszcze tylko z Pobrzeża Bałtyku, Kotliny Nowotarskiej i Tatr. Spotykany najczęściej pod korą sosny i świerku, rzadziej jodły, modrzewia, wejmutki i sosny czarnej. Wśród na ogół szkodliwych korników skrycik spełnia pożyteczną rolę w gospodarce leśnej, gdyż korzystając z nisz jajowych innych korników, niszczy w nich zwykle jaja gospodarza. Skrycik sam nie wgryza się pod korę, lecz korzysta z otworu i chodnika już istniejącego innych korników podkorowych. Chodnik macierzysty wydrąża z niszy jajowej gospodarza. Żerowisko jest drzewiasto rozgałęzione.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Schnaider Z. 1956); Pojezierze Mazurskie (Schnaider Z. 1954b, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962, Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy i Michalski 1962c, Okołów 1963, Mazur S. 1979); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1906, Gerhardt 1910, Karpiński 1954, Karpiński 1954b, Kaj 1966, Seniczak 1968, Bałazy i in. 1974, Gidaszewski 1974, Bałazy i Michalski 1984, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka (Jacentkovskij 1912, Nunberg 1929); Podlasie: nadleśnictwo Włodawa (Sierpiński 1962c); Puszcza Białowieska (Kéler 1923b, Nunberg 1929, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1935, Karpiński 1949d, Karpiński 1954, Karpiński 1954b, Kuntze R. 1936, Schnaider Z. 1954b, Bałazy 1963, Okołów 1982); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kiełczewski i Wiśniewski 1984); Górny Śląsk (Bałazy 1965, Schnaider Z. i Ordon 1978); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Karpiński 1925, Nunberg 1929); Wyżyna Małopolska (Jacentkovskij 1912, Karpiński 1926, Karpiński 1963, Nunberg 1929); Góry Świętokrzyskie (Karpiński 1963, Michalski i Ratajczak 1989); Wyżyna Lubelska (Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c, Nunberg 1929, Karpiński 1934c, Mazur S. 1973b, Mazur S. 1979); Roztocze (Fejfer S. 1912, Tenenbaum 1918, Fejfer F. 1927, Nunberg 1929, Schnaider Z. i Sierpiński 1955); Nizina Sandomierska: Nisko, Tarnów (Nunberg 1929); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1888d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Capecki 1979); Sudety Wschodnie (Michalski 1957, Capecki 1979, Kiełczewski i Wiśniewski 1984); Beskid Zachodni (Nunberg 1930); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c); Bieszczady: nadleśnictwo Tarnawa (Bałazy i Michalski 1964, Capecki 1979); Pieniny (Karpiński 1948, Karpiński 1954, Karpiński 1954b, Capecki 1979); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Michalski 1957, Bałazy 1966, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987, Sierpiński i Lech 1989); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Kugelann 1794, Zebe G. 1853, Schilsky 1888, Nunberg 1929); «Śląsk» (Bach 1852, Zebe G. 1853, Gutfleisch 1859, Gerhardt 1896b, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929); «Galicja» (Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913); «Małopolska Wschodnia» (Nunberg 1929)