Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Crypturgus hispidulus Thomson, 1870b
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, na północ docierający do Danii i Fennoskandii, gdzie w Szwecji sięga daleko poza koło podbiegunowe, a na wschód przez Syberię docierający do Sachalinu. Skrycik owłosiony w Polsce zasiedla obszary nizinne i górzyste z wyjątkiem wyższych położeń, z niektórych krain brak jeszcze danych o jego występowaniu. Występuje w chodnikach innych większych korników żerujących na sośnie i świerku, rzadziej na modrzewiu. Żerowisko rozgałęzione drzewiasto od niszy jajowej gospodarza. W ciągu roku występują dwie generacje. Roi się w kwietniu-maju oraz w lipcu-sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962c, Okołów 1963, Mazur S. 1979); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Seniczak 1968, Bałazy i in. 1974, Gidaszewski 1974, Bałazy i Michalski 1984, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Nunberg 1929); Podlasie (Karpiński 1934c); Puszcza Białowieska (Nunberg 1929, Kéler 1923b, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1935, Karpiński 1949d); Wyżyna Małopolska: Świnia Góra w nadleśnictwie Bliżyn (Karpiński 1963); Góry Świętokrzyskie (Michalski i Ratajczak 1989); Wyżyna Lubelska: nadleśnictwo Gościeradów (Mazur S. 1973b, Mazur S. 1979); Roztocze: okolice Zwierzyńca (Nunberg 1929, Fejfer F. 1927); Nizina Sandomierska: Nisko (Nunberg 1929); Sudety Zachodnie (Heyrovský 1929, Pfeffer 1932, Kiełczewski i Wiśniewski 1979, Kiełczewski i Wiśniewski 1984); Beskid Zachodni (Wanka 1927, Nunberg 1929, Nunberg 1930, Trella 1930c, Pfeffer 1932, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967); Bieszczady: Habkowce (Bałazy i Michalski 1964); Pieniny (Karpiński 1948); Tatry (Heyrovský 1929, Nunberg 1929, Pfeffer 1932); Polska (Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Bałazy 1966, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987); «Karpaty» (Schedl 1981)