Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Crypturgus hispidulus Thomson, 1870b
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, na północ docierający do Danii i Fennoskandii, gdzie w Szwecji sięga daleko poza koło podbiegunowe, a na wschód przez Syberię docierający do Sachalinu. Skrycik owłosiony w Polsce zasiedla obszary nizinne i górzyste z wyjątkiem wyższych położeń, z niektórych krain brak jeszcze danych o jego występowaniu. Występuje w chodnikach innych większych korników żerujących na sośnie i świerku, rzadziej na modrzewiu. Żerowisko rozgałęzione drzewiasto od niszy jajowej gospodarza. W ciągu roku występują dwie generacje. Roi się w kwietniu-maju oraz w lipcu-sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962c, Okołów 1963, Mazur S. 1979
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Seniczak 1968, Bałazy i in. 1974, Gidaszewski 1974, Bałazy i Michalski 1984, Tomalak 1984
KFP 18 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany Nunberg 1929
KFP 18 Podlasie Karpiński 1934c
KFP 18 Puszcza Białowieska Nunberg 1929, Kéler 1923b, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1935, Karpiński 1949d
KFP 18 Wyżyna Małopolska Świnia Góra w nadleśnictwie Bliżyn Karpiński 1963
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Michalski i Ratajczak 1989
KFP 18 Wyżyna Lubelska nadleśnictwo Gościeradów Mazur S. 1973b, Mazur S. 1979
KFP 18 Roztocze okolice Zwierzyńca Nunberg 1929, Fejfer F. 1927
KFP 18 Nizina Sandomierska Nisko Nunberg 1929
KFP 18 Sudety Zachodnie Heyrovský 1929, Pfeffer 1932, Kiełczewski i Wiśniewski 1979, Kiełczewski i Wiśniewski 1984
KFP 18 Beskid Zachodni Wanka 1927, Nunberg 1929, Nunberg 1930, Trella 1930c, Pfeffer 1932, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967
KFP 18 Bieszczady Habkowce Bałazy i Michalski 1964
KFP 18 Pieniny Karpiński 1948
KFP 18 Tatry Heyrovský 1929, Nunberg 1929, Pfeffer 1932
KFP 18 Polska Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Bałazy 1966, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987
KFP 18 «Karpaty» Schedl 1981