Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phalacrus dieckmanni Vogt, 1967
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek stosunkowo niedawno opisany, o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu: podobny do P. grossus Er. i dotychczas od niego nie odróżniany. Wykazany dotychczas ogólnikowo z południowego pobrzeża Bałtyku i jak podaje autor opisu gatunku, ma występować dość często. Biorąc powyższą wzmiankę pod uwagę, mimo braku udokumentowanych danych zalicza się omawiany gatunek do naszej fauny. Rozwój larwalny odbywa w trawach porażonych grzybami pasożytniczymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Wybrzeże Bałtyku od Holsztynu do byłych Prus (Vogt 1967)