Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phalacrus grossus Erichson, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Rozsiedlenie tego gatunku nie jest wystarczająco zbadane, gdyż część danych z piśmiennictwa o rozmieszczeniu może się odnosić do gatunków podobnych: P. brisouti Rye i P. dieckmanni Vogt. Wykazywany z Europy, zwłaszcza z jej części wschodniej, zachodniej Syberii, Chin i Tybetu. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany dotychczas tylko z pięciu krain. Rozwój larwalny odbywa w lipcu, w kłosach traw porażonych przez grzyby pasożytnicze, których zarodnikami odżywiają się zarówno larwy jak i postacie dojrzałe. Na Wolinie w dużej liczbie osobników znajdowano larwy na wydmuchrzycy piaskowej — Elymus arenarius L. Przepoczwarczenie odbywa w glebie na początku sierpnia, a w połowie tego miesiąca ukazują się na powierzchni młode chrząszcze żerujące na kłosach wydmuchrzycy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Bach 1849, Gutfleisch 1859, Schilsky 1909, Varendorff 1912, Kleine 1928, Kleine 1940, Folwaczny 1937, Horion 1960); Pojezierze Pomorskie: Kaszewo koło Choszczna (Kleine 1940); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Osterloff 1885, Jakobson 1915); Roztocze: Hamernia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Jakobson 1915); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889)