Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phalacrus grossus Erichson, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Rozsiedlenie tego gatunku nie jest wystarczająco zbadane, gdyż część danych z piśmiennictwa o rozmieszczeniu może się odnosić do gatunków podobnych: P. brisouti Rye i P. dieckmanni Vogt. Wykazywany z Europy, zwłaszcza z jej części wschodniej, zachodniej Syberii, Chin i Tybetu. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany dotychczas tylko z pięciu krain. Rozwój larwalny odbywa w lipcu, w kłosach traw porażonych przez grzyby pasożytnicze, których zarodnikami odżywiają się zarówno larwy jak i postacie dojrzałe. Na Wolinie w dużej liczbie osobników znajdowano larwy na wydmuchrzycy piaskowej — Elymus arenarius L. Przepoczwarczenie odbywa w glebie na początku sierpnia, a w połowie tego miesiąca ukazują się na powierzchni młode chrząszcze żerujące na kłosach wydmuchrzycy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 12 Pobrzeże Bałtyku Bach 1849, Gutfleisch 1859, Schilsky 1909, Varendorff 1912, Kleine 1928, Kleine 1940, Folwaczny 1937, Horion 1960
KFP 12 Pojezierze Pomorskie Kaszewo koło Choszczna Kleine 1940
KFP 12 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Szulczewski 1922
KFP 12 Nizina Mazowiecka Warszawa Osterloff 1885, Jakobson 1915
KFP 12 Roztocze Hamernia woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 12 Polska Łomnicki M.A. 1913, Jakobson 1915
KFP 12 «Pomorze» Horion 1951
KFP 12 «Prusy» Horion 1951
KFP 12 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1889