Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phalacrus substriatus Gyllenhal, 1813
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek europejski, rozpowszechniony od najdalszych krańców północnych Fennoskandii aż do górzystych obszarów Hiszpanii, Włoch, Chorwacji i Dalmacji. W Polsce rzadko i sporadycznie znajdowany, notowany tylko z 8 krain na podstawie znalezisk w ubiegłym stuleciu lub na początku bieżącego wieku. Występuje w różnych środowiskach na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich, w Alpach docierając do wysokości około 1700 m n.p.m. Spotykany na wilgotnych łąkach i torfowiskach, w lasach sosnowych i na suchych glebach piaszczystych, gdzie poławiany zazwyczaj na różnych gatunkach turzyc, jak na przykład na turzy pospolitej — Carex fusca Bell. et All., turzycy piaskowej — C. arenaria L. i turzycy palczastej — C. digitata L. Rozwój odbywa w nasionach turzyc porażonych przez grzyby pasożytnicze.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin i Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Nizina Mazowiecka: Duchów koło Dobrego (Osterloff 1885); Dolny Śląsk (Letzner 1887, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1873); Roztocze: Szarowola i Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1887, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Międzygórze koło Bystrzycy Kłodzkiej (Gerhardt 1906, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852, Horion 1960); «Śląsk» (Letzner 1871, Leder 1872, Kuhnt 1912, Wanka 1927, Horion 1960); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)