Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phalacrus substriatus Gyllenhal, 1813
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek europejski, rozpowszechniony od najdalszych krańców północnych Fennoskandii aż do górzystych obszarów Hiszpanii, Włoch, Chorwacji i Dalmacji. W Polsce rzadko i sporadycznie znajdowany, notowany tylko z 8 krain na podstawie znalezisk w ubiegłym stuleciu lub na początku bieżącego wieku. Występuje w różnych środowiskach na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich, w Alpach docierając do wysokości około 1700 m n.p.m. Spotykany na wilgotnych łąkach i torfowiskach, w lasach sosnowych i na suchych glebach piaszczystych, gdzie poławiany zazwyczaj na różnych gatunkach turzyc, jak na przykład na turzy pospolitej — Carex fusca Bell. et All., turzycy piaskowej — C. arenaria L. i turzycy palczastej — C. digitata L. Rozwój odbywa w nasionach turzyc porażonych przez grzyby pasożytnicze.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 12 Pobrzeże Bałtyku Koszalin i Zaleskie woj. Słupsk Lüllwitz 1916
KFP 12 Nizina Mazowiecka Duchów koło Dobrego Osterloff 1885
KFP 12 Dolny Śląsk Letzner 1887, Gerhardt 1910
KFP 12 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Kotula 1873
KFP 12 Roztocze Szarowola i Ulów woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 12 Sudety Zachodnie Letzner 1887, Gerhardt 1910
KFP 12 Sudety Wschodnie Międzygórze koło Bystrzycy Kłodzkiej Gerhardt 1906, Gerhardt 1910
KFP 12 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1923c
KFP 12 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 12 «Prusy» Zebe G. 1852, Horion 1960
KFP 12 «Śląsk» Letzner 1871, Leder 1872, Kuhnt 1912, Wanka 1927, Horion 1960
KFP 12 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 12 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873