Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xyleborus cryptographus (Ratzeburg, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Danii i południowych prowincji Fennoskandii, a na wschód po Syberię Zachodnią. W Polsce rozwiertek ten znany jest z nielicznych stanowisk na niżu i podgórzach, nie notowany dotychczas z Sudetów i Karpat. Żeruje głównie na osice, rzadziej na topoli czarnej. Rozmnaża się przeważnie dzieworodnie. Na kilkaset lub więcej samic znajdowano tylko jednego samca. Samica drąży tylko w korze chodnik macierzysty nieregularnego kształtu, długości do kilku centymetrów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Puszcza Tucholska — nadleśnictwo Woziwoda Nunberg 1930, Trella 1930c
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Lentz 1857, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962c
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Gerhardt 1908b, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Tomalak 1984
KFP 18 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Puszcza Białowieska Nunberg 1930, Trella 1930c, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d
KFP 18 Dolny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1893c, Gerhardt 1898, Gerhardt 1904, Gerhardt 1907, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910
KFP 18 Górny Śląsk Kolbe W. 1919, Kolbe W. 1927, Nowotny i Polentz 1933, Schnaider Z. 1959
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Zakrzew koło Częstochowy Karpiński 1925, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Wyżyna Małopolska Suchedniów woj. Kielce Jacentkovskij 1912
KFP 18 Wyżyna Małopolska Nasiechowice koło Miechowa Nunberg 1960
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Bodzentyn Jacentkovskij 1912
KFP 18 Wyżyna Lubelska Strzelce woj. Chełm Fejfer F. 1929
KFP 18 Roztocze Tenenbaum 1913, Fejfer F. 1927, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Beskid Wschodni Gruszów koło Przemyśla Trella 1930c
KFP 18 Polska Kulwieć 1907, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987
KFP 18 «Prusy» Siebold 1847, Andersch 1851, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Trédl 1907, Kleine 1912b, Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1929, Horion 1951
KFP 18 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 18 «Śląsk» Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948, Horion 1951
KFP 18 «Galicja» Nowicki M. 1865