Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Olibrus aenescens Küster, 1852
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek o ograniczonym zasięgu do części zachodniej Podobszaru Śródziemnomorskiego. W Polsce nie występuje. Ogólnikowo wykazany z Polski i Galicji na podstawie danych odnoszących się do Lwowa, zresztą dane te przypuszczalnie były oparte na błędnie oznaczonych okazach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 12 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 12 «Galicja» Jakobson 1915