Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xyleborus dispar (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie od krajów śródziemnomorskich aż do Wysp Brytyjskich, Danii i południowych prowincji Fennoskandii, notowany ponadto z Afryki Północnej i Syberii Zachodniej. W Polsce rozwiertek pospolity jest rozpowszechniony na całym niżu i na podgórzach, rzadko spotykany w górach, nie znany jeszcze z Kotliny Nowotarskiej, Pienin i Tatr. Gatunek polifagiczny, według różnych źródeł występujący na przeszło 20 drzewach i krzewach, zarówno liściastych, jak i iglastych. Opada strzały, pniaki i gałęzie do paru centymetrów średnicy. Cykl rozwojowy jednoroczny. Chrząszcze roją się w kwietniu-maju. Na 15-30 samic spotyka się zaledwie jednego samca. Samica drąży w drewnie chodnik wejściowy o średnicy około 1,5 mm i do głębokości kilku centymetrów wygryza różnej długości rozgałęzione chodniki macierzyste w trzech płaszczyznach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Andersch 1851, Lentz 1857, Lentz 1879, Helm 1880, Lüllwitz 1916, Pawłowski J. 1966, Capecki 1969, Capecki 1973); Pojezierze Pomorskie (Capecki 1969, Borkowski 1986); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Bałazy i Michalski 1960, Koehler i in. 1961, Bałazy i Michalski 1962c, Sierpiński 1963, Capecki 1969, Dominik i Kinelski 1985b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Siwecki 1965, Kaj 1966, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka (Nunberg 1929, Ruszkowski J.W. 1935f, Kuntze R. 1936, Minkiewicz 1937); Podlasie: Białystok (Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936); Puszcza Białowieska (Nunberg 1929, Karpiński 1931, Karpiński 1933, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Koehler i in. 1958); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1903, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910, Scholz R. 1927d, Polentz 1942, Koehler i in. 1961, Capecki 1969); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Stefek 1939, Capecki 1969); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Karpiński 1925, Nunberg 1929, Kinelski 1959, Capecki 1969); Wyżyna Małopolska (Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c, Karpiński 1926, Nunberg 1929, Dominik 1959, Dominik 1966c, Dominik 1968, Dominik 1972, Dominik i Kinelski 1985b); Góry Świętokrzyskie (Capecki 1969, Michalski i Ratajczak 1989); Wyżyna Lubelska (Jacentkovskij 1912, Trzebiński 1916, Kéler 1922c, Nunberg 1929, Koehler i in. 1961, Sierpiński 1963); Roztocze (Fejfer S. 1912, Tenenbaum 1913, Fejfer F. 1927, Nunberg 1929, Krzysik 1933); Nizina Sandomierska (Kowalski S. 1930, Krzysik 1933, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1983, Król 1983, Starzyk J.R. 1988); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915), Ustroń (Capecki 1969); Beskid Wschodni (Nunberg 1929, Trella 1930c, Capecki 1969); Bieszczady (Bałazy i Michalski 1964); Polska (Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Dominik 1955b, Lucht 1987); Polska Południowa (Voroncov 1909); Polska południowo-wschodnia (Krzysik 1931); «Pomorze» (Kleine 1912b, Nunberg 1929); «Prusy» (Kugelann 1792, Dommer 1850, Zebe G. 1853, Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskidy» (Pfeffer 1932)