Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xyleborus eurygraphus (Ratzeburg, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem środkową i południową część Europy oraz Afrykę Północną. W Polsce rozwiertek sosnowiec jest bardzo rzadko spotykany, wykazany z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach. Żeruje głównie na sośnie pospolitej, rzadziej na innych gatunkach sosen. Żerowisko rozgałęzione nieregularnie przebiega poziomo całkowicie w drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.