Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xyleborus pfeilii (Ratzeburg, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozmieszczony w południowej, środkowej i wschodniej części Europy, na wschód przez Syberię docierający do Korei i Japonii. W Polsce rozwiertek Pfeila należy do rzadkości, notowany z nielicznych stanowisk w pięciu tylko krainach. Żeruje w drewnie olchy i osiki. Najczęściej spotykany w wywrotach olszy czarnej, której korzenie jeszcze obmywa woda. Od chodnika wejściowego, sięgającego niekiedy w głąb drzewa do 15 cm, rozchodzą się na boki 2-3 rozgałęzienia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.