Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek palearktyczny, w Europie występujący od krajów śródziemnomorskich aż po Wyspy Brytyjskie, Danię i południową Szwecję. W Polsce drwalniczek Saxesena jest rozpowszechniony na całym obszarze kraju prócz wyższych położeń górskich, nie jest jeszcze notowany z Podlasia, Sudetów Wschodnich, Kotliny Nowotarskiej i Pienin. Gatunek polifagiczny, żerujący w drewnie drzew liściastych i iglastych, ale najczęściej spotykany na dębach. Opada strzały, gałęzie i pniaki. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w żerowiskach, roją się w kwietniu. Na 50-100 samic spotyka się jednego samca. Samica wydrąża rozwidlony chodnik macierzysty, w którym składa jaja grupkami, a młode larwy wygryzają wspólną płaską, nieregularną komorę w drewnie, odżywiając się przy tym częściowo drewnem i częściowo grzybnią.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Capecki 1969); Pojezierze Pomorskie: nadleśnictwo Rozdoły i Wierzchowo (Capecki 1969); Pojezierze Mazurskie (Koehler i in. 1959, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962c, Koehler i in. 1961, Capecki 1969); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Majewski Ż. 1958, Kaj 1966, Bałazy i in. 1974, Kiełczewski i Wiśniewski 1980, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Bałazy i Michalski 1982, Bałazy i Michalski 1984, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka (Nunberg 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936); Puszcza Białowieska (Nunberg 1929, Karpiński 1931, Karpiński 1933, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Koehler i in. 1958); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Scholz R. 1927, Polentz 1940, Koehler i in. 1962, Capecki 1969); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kolbe W. 1919, Capecki 1969), rezerwat Łężczak (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Karpiński 1925, Nunberg 1929, Capecki 1969); Wyżyna Małopolska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Kéler 1922c, Karpiński 1926, Nunberg 1929, Dominik 1959, Dominik 1966c, Dominik 1966e, Dominik 1968, Dominik 1972); Góry Świętokrzyskie (Mokrzecki 1931, Capecki 1969); Wyżyna Lubelska (Fejfer S. 1912, Jacentkovskij 1912, Koehler i in. 1959, Koehler i in. 1961, Sierpiński 1963); Roztocze (Wańkowicz 1878, Fejfer S. 1912, Tenenbaum 1913, Fejfer F. 1927, Nunberg 1929, Krzysik 1933); Nizina Sandomierska (Łomnicki M.A. 1886, Nunberg 1929, Kowalski S. 1930, Capecki 1969, Starzyk J.R. 1976, Starzyk J.R. 1988, Starzyk J.R. i Witkowski 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1983); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Gerhardt 1891c), Wleń (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Nunberg 1929, Nunberg 1930, Capecki 1969); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c), Próchnik (Capecki 1969); Bieszczady: Wetlina (Capecki 1969); Tatry: Tatrzański Park Narodowy (Capecki 1969); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Dominik 1955b, Dominik 1979, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987); Polska Południowa (Voroncov 1909); Polska południowo-wschodnia (Krzysik 1931); «Prusy» (Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Gerhardt 1903, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Pfeffer 1932, Krzysik 1933); «Podkarpacie» (Krzysik 1933); «Sudety» (Pfeffer 1932); «Niż Północny» (Krzysik 1933); «Galicja» (Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)