Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trypophloeus asperatus (Gyllenhal, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii, na wschód przez Syberię do Kraju Nadmorskiego, a na południe do Maroka. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Głównym żywicielem tego kornika jest osika, spotykany również na topoli czarnej i wierzbie kruchej. Opada głównie gałęzie. Chodnik macierzysty jednoramienny, poprzeczny, nieregularny, drążony w korze.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Varendorff 1905, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i Michalski 1984, Bałazy i in. 1979, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Nunberg 1929); Puszcza Białowieska (Escherich 1917, Nunberg 1929, Nunberg 1930, Karpiński 1931, Karpiński 1933, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936); Dolny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1931, Schnaider Z. 1959); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1875b, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Jacentkovskij 1912, Karpiński 1925, Nunberg 1929); Wyżyna Małopolska (Kéler 1922c, Nunberg 1929, Schnaider Z. 1959); Roztocze: okolice Zamościa (Fejfer F. 1927); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie, Góry Kaczawskie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c); Sudety Wschodnie: Lądek-Zdrój (Gerhardt 1891c); Beskid Zachodni: Kaniów Wielki koło Żywca (Nunberg 1929); Beskid Wschodni: Przemyśl (Nunberg 1929); Bieszczady: nadleśnictwo Wetlina (Bałazy 1965); Polska (Jakobson 1913b, Łomnicki M.A. 1913, Kozikowski i Kuntze 1925, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987); Polska Południowa (Voroncov 1909, Jacentkovskij 1912, Tenenbaum 1923); «Prusy» (Lentz 1871, Schilsky 1888, Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929, Horion 1951); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Gutfleisch 1859, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929); «Galicja» (Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913); «Galicja Zachodnia» (Wachtl 1876)