Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trypophloeus asperatus (Gyllenhal, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii, na wschód przez Syberię do Kraju Nadmorskiego, a na południe do Maroka. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Głównym żywicielem tego kornika jest osika, spotykany również na topoli czarnej i wierzbie kruchej. Opada głównie gałęzie. Chodnik macierzysty jednoramienny, poprzeczny, nieregularny, drążony w korze.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Varendorff 1905, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i Michalski 1984, Bałazy i in. 1979, Tomalak 1984
KFP 18 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Nunberg 1929
KFP 18 Puszcza Białowieska Escherich 1917, Nunberg 1929, Nunberg 1930, Karpiński 1931, Karpiński 1933, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936
KFP 18 Dolny Śląsk Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1931, Schnaider Z. 1959
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Łomnicki M.A. 1875b, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Jacentkovskij 1912, Karpiński 1925, Nunberg 1929
KFP 18 Wyżyna Małopolska Kéler 1922c, Nunberg 1929, Schnaider Z. 1959
KFP 18 Roztocze okolice Zamościa Fejfer F. 1927
KFP 18 Sudety Zachodnie Góry Wałbrzyskie, Góry Kaczawskie Letzner 1871, Gerhardt 1891c
KFP 18 Sudety Wschodnie Lądek-Zdrój Gerhardt 1891c
KFP 18 Beskid Zachodni Kaniów Wielki koło Żywca Nunberg 1929
KFP 18 Beskid Wschodni Przemyśl Nunberg 1929
KFP 18 Bieszczady nadleśnictwo Wetlina Bałazy 1965
KFP 18 Polska Jakobson 1913b, Łomnicki M.A. 1913, Kozikowski i Kuntze 1925, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987
KFP 18 Polska Południowa Voroncov 1909, Jacentkovskij 1912, Tenenbaum 1923
KFP 18 «Prusy» Lentz 1871, Schilsky 1888, Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929, Horion 1951
KFP 18 «Śląsk» Zebe G. 1853, Gutfleisch 1859, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929
KFP 18 «Galicja» Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913
KFP 18 «Galicja Zachodnia» Wachtl 1876