Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trypophloeus granulatus (Ratzeburg, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, notowany z nielicznych stanowisk w Europie Środkowej, z Anglii i Dalmacji. W Polsce znany dotychczas tylko z ośmiu krain. Żeruje przeważnie na osice, rzadziej na białodrzewiu, topoli czarnej i wierzbach. Opada strzały i gałęzie. Żerowisko jak u innych gatunków omawianego rodzaju.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Tabórz koło Ostródy Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962c
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Wielkopolski Park Narodowy Bałazy i in. 1974, Bałazy i in. 1979, Bałazy i Michalski 1984
KFP 18 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Nunberg 1929, Nunberg 1960, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Puszcza Białowieska Nunberg 1929, Nunberg 1954, Nunberg 1960, Karpiński 1931, Karpiński 1932c, Karpiński 1933b, Karpiński 1949, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Dolny Śląsk Kolbe W. 1927
KFP 18 Wyżyna Małopolska okolice Miechowa Nunberg 1956, Nunberg 1960
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Michalski i Ratajczak 1985, Michalski i Ratajczak 1989
KFP 18 Pieniny Karpiński 1948, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1960
KFP 18 Polska Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1929, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Lucht 1987
KFP 18 «Pomorze» Trédl 1907, Schilsky 1909, Kleine 1912b, Karpiński i Strawiński 1948, Horion 1951, Nunberg 1960
KFP 18 «Prusy» Schilsky 1888, Schilsky 1909, Hagedorn 1910, Horion 1951
KFP 18 «Prusy Wschodnie» Czwalina 1885, Seidlitz 1891, Trédl 1907
KFP 18 «Śląsk» Horion 1951
KFP 18 «Galicja» Nowicki M. 1865