Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trypophloeus rybinskii (Reitter, 1895d)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej części Europy, notowany ponadto z Krymu, Kaukazu i Korsyki. W Polsce kornik bardzo rzadko spotykany, notowany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach. Opada gałęzie olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch., a w Karpatach także wierzby śląskiej — Salix silesiaca Willd.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy (Bałazy i Michalski 1982, Bałazy i Michalski 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Roubal 1913); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Dębniki (Rybiński 1897, Nunberg 1929), okolice Krakowa (Karpiński i Strawiński 1948); Nizina Sandomierska: Tarnów (Reitter 1895d, Rybiński 1897, Nunberg 1929); Tatry (Pfeffer 1932); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Roubal 1913, Nunberg 1954, Nunberg 1982); «Galicja» (Trédl 1907, Hagedorn 1910, Kleine 1913, Reitter 1913d, Klimesch 1915); «Karpaty» (Schedl 1981)

Uwagi:
Nizina Sandomierska: — locus typicus! dla Cryphalus Rybinskii Reitt.;