Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trypophloeus rybinskii (Reitter, 1895d)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej części Europy, notowany ponadto z Krymu, Kaukazu i Korsyki. W Polsce kornik bardzo rzadko spotykany, notowany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach. Opada gałęzie olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch., a w Karpatach także wierzby śląskiej — Salix silesiaca Willd.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Wielkopolski Park Narodowy Bałazy i Michalski 1982, Bałazy i Michalski 1984
KFP 18 Nizina Mazowiecka Warszawa Roubal 1913
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Dębniki Rybiński 1897, Nunberg 1929
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska okolice Krakowa Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Nizina Sandomierska Tarnów Reitter 1895d, Rybiński 1897, Nunberg 1929
KFP 18 Tatry Pfeffer 1932
KFP 18 Polska Łomnicki M.A. 1913, Roubal 1913, Nunberg 1954, Nunberg 1982
KFP 18 «Galicja» Trédl 1907, Hagedorn 1910, Kleine 1913, Reitter 1913d, Klimesch 1915
KFP 18 «Karpaty» Schedl 1981

Uwagi:
Nizina Sandomierska: — locus typicus! dla Cryphalus Rybinskii Reitt.;