Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ernoporicus caucasicus (Lindemann, 1876)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem środkową i wschodnią część Europy oraz europejską, południową część byłego Zssr wraz z Krymem i Kaukazem, notowany również z Danii i południowych prowincji Fennoskandii. W Polsce chrząszcz mało znany, dotychczas ogólnikowo wykazywany z Pomorza i ze Śląska, niedawno odkryty w Wielkopolskim Parku Narodowym. Żeruje w korze na gałęziach i drobnych gałązkach lip, rzadziej brzostów. Chodniki macierzyste dwu- lub trzyramienne, poprzeczne o długości 1,5-4,5 mm.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.