Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ernoporus tiliae (Panzer, 1793)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający po Wyspy Brytyjskie, Danię, południowe prowincje Fennoskandii i Leningrad, notowany też z Syberii Zachodniej i Kaukazu. W Polsce gatunek dość pospolity na niżu i w niższych położeniach górskich, jednak z niektórych krain brak jeszcze udokumentowanych danych o jego występowaniu. Opada gałęzie lub gałązki przeważnie lipy, rzadziej buka i grabu. Samica drąży chodnik pojedynczy lub dwuramienny, klamrowaty, ułożony poprzecznie do przebiegu włókien. Żerowisko leży całkowicie w korze.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Varendorff 1895, Kaj 1966, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i Michalski 1982, Bałazy i Michalski 1984, Kiełczewski i Wiśniewski 1980, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka (Jacentkovskij 1912); Puszcza Białowieska (Nunberg 1929, Karpiński 1931, Karpiński 1932c, Karpiński 1933d, Karpiński 1949b, Karpiński 1954c, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Karpiński i Strawiński 1948); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918); Górny Śląsk: Katowice (Schnaider Z. 1974); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Karpiński i Strawiński 1948); Wyżyna Małopolska (Kéler 1922c, Karpiński 1926, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948); Góry Świętokrzyskie: okolice Kielc (Karpiński 1926, Michalski i Ratajczak 1989); Wyżyna Lubelska (Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948); Roztocze (Fejfer F. 1927, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948); Nizina Sandomierska (Starzyk J.R. 1974d, Starzyk J.R. 1976, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981); Sudety Zachodnie: Zagórze Śląskie koło Wałbrzycha (Polentz 1940); Beskid Zachodni (Nunberg 1929, Nunberg 1958, Karpiński i Strawiński 1948); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c); Bieszczady (Bałazy i Michalski 1964); Pieniny (Karpiński 1948, Karpiński i Strawiński 1948); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Andersch 1851, Zebe G. 1853); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948); «Galicja» (Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)