Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ernoporus tiliae (Panzer, 1793)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający po Wyspy Brytyjskie, Danię, południowe prowincje Fennoskandii i Leningrad, notowany też z Syberii Zachodniej i Kaukazu. W Polsce gatunek dość pospolity na niżu i w niższych położeniach górskich, jednak z niektórych krain brak jeszcze udokumentowanych danych o jego występowaniu. Opada gałęzie lub gałązki przeważnie lipy, rzadziej buka i grabu. Samica drąży chodnik pojedynczy lub dwuramienny, klamrowaty, ułożony poprzecznie do przebiegu włókien. Żerowisko leży całkowicie w korze.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Varendorff 1895, Kaj 1966, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i Michalski 1982, Bałazy i Michalski 1984, Kiełczewski i Wiśniewski 1980, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Tomalak 1984
KFP 18 Nizina Mazowiecka Jacentkovskij 1912
KFP 18 Puszcza Białowieska Nunberg 1929, Karpiński 1931, Karpiński 1932c, Karpiński 1933d, Karpiński 1949b, Karpiński 1954c, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Dolny Śląsk Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918
KFP 18 Górny Śląsk Katowice Schnaider Z. 1974
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Lgocki 1908, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Wyżyna Małopolska Kéler 1922c, Karpiński 1926, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Góry Świętokrzyskie okolice Kielc Karpiński 1926, Michalski i Ratajczak 1989
KFP 18 Wyżyna Lubelska Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Roztocze Fejfer F. 1927, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Nizina Sandomierska Starzyk J.R. 1974d, Starzyk J.R. 1976, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981
KFP 18 Sudety Zachodnie Zagórze Śląskie koło Wałbrzycha Polentz 1940
KFP 18 Beskid Zachodni Nunberg 1929, Nunberg 1958, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930c
KFP 18 Bieszczady Bałazy i Michalski 1964
KFP 18 Pieniny Karpiński 1948, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Polska Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987
KFP 18 Polska Południowa Voroncov 1909
KFP 18 «Pomorze» Horion 1951
KFP 18 «Prusy» Andersch 1851, Zebe G. 1853
KFP 18 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 18 «Śląsk» Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 «Galicja» Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913
KFP 18 «Karpaty» Nowicki M. 1873