Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Olibrus bicolor (Fabricius, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek południowopalearktyczny, w Europie rozmieszczony w południowej i środkowej części kontynentu, w południowej części Szwecji, Finlandii i Karelii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w różnych częściach, kraju. Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się w maju i przeżywają do września. Jako rośliny żywicielskie są podawane: podbiał pospolity — Tussilago farfara L., mniszek pospolity — Taraxacum officinale Web. i wrotycz pospolity — Tanacetum vulgare L. Larwy odbywają rozwój w koszyczkach kwiatowych, żywiąc się częściami kwiatów oraz formującymi się nasionami. W główkach kwiatowych mniszka często występuje razem z chowaczem — Ceutorhynchus punctiger Gyll. (Curculionidae). Larwy dorosłe opuszczają koszyczki kwiatowe i wdrażają się w glebę, gdzie budują komorę poczwarkową. Stadium poczwarki trwa 8-12 dni. Nowe pokolenie ukazuje się w sierpniu, zimuje.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 12 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916, Horion 1960
KFP 12 Pobrzeże Bałtyku Zaleskie woj. Słupsk Lüllwitz 1916
KFP 12 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1887, Arnold 1938
KFP 12 Nizina Mazowiecka Osterloff 1885
KFP 12 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d
KFP 12 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1887, Schwarz i Letzner 1874
KFP 12 Wzgórza Trzebnickie Oborniki Śląskie Letzner 1871, Letzner 1887
KFP 12 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871
KFP 12 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908
KFP 12 Roztocze Tenenbaum 1913
KFP 12 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1923c
KFP 12 Polska Kulwieć 1907, Tenenbaum 1923
KFP 12 «Prusy» Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1960
KFP 12 «Śląsk» Weigel 1806, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923
KFP 12 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 12 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 12 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873