Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryphalus abietis (Ratzeburg, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozpowszechniony w południowej i środkowej części Europy, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie, Danię i południowe prowincje Fennoskandii, notowany ponadto z Maroka, Syberii i Japonii. Wgryzoń świerkowiec w Polsce jest pospolitym kornikiem w całym kraju, nie notowanym tylko ze Wzgórz Trzebnickich i Kotliny Nowotarskiej. Głównym żywicielem jest świerk; spotykany niekiedy na jodle, sośnie i modrzewiu. Opada zwykle wierzchołkową część strzały i gałęzie. Chodnik macierzysty w kształcie nieregularnej komory, zaznaczony w bielu nieznacznie. Zimuje jako postać dojrzała. Roi się w kwietniu-maju i lipcu-sierpniu. W ciągu roku ma dwa pokolenia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pobrzeże Bałtyku Międzyzdroje Varendorff 1905
KFP 18 Pobrzeże Bałtyku Koszalin i Zaleskie woj. Słupsk Lüllwitz 1916
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Ruszkowski J.W. 1933
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Lentz 1879, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy i Michalski 1962c, Bałazy 1966
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Żary Wagner H. 1941, Kaj 1966, Burzyński i in. 1968, Seniczak 1968, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i Michalski 1984, Bałazy i in. 1979, Kiełczewski i Wiśniewski 1979, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Tomalak 1984
KFP 18 Nizina Mazowiecka Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c, Nunberg 1929, Burzyński i in. 1968
KFP 18 Podlasie leśnictwo Gościniec Karpiński 1934c, Burzyński i in. 1968
KFP 18 Puszcza Białowieska Nunberg 1929, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d
KFP 18 Dolny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 18 Górny Śląsk Ratzeburg 1837, Kelch 1846, Bach 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Karpiński 1926b
KFP 18 Wyżyna Małopolska Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c, Karpiński 1926, Karpiński 1963, Nunberg 1929, Burzyński i in. 1968, Dominik 1978
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Nunberg 1930, Karpiński 1963, Michalski i Ratajczak 1985, Michalski i Ratajczak 1989, Michalski i in. 1985
KFP 18 Wyżyna Lubelska Jacentkovskij 1912, Nunberg 1929, Karpiński 1934c, Burzyński i in. 1968
KFP 18 Roztocze Fejfer S. 1912, Tenenbaum 1913, Fejfer F. 1927, Nunberg 1929, Burzyński i in. 1968
KFP 18 Nizina Sandomierska okolice Biłgoraja Burzyński i in. 1968, Nunberg 1929
KFP 18 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Gerhardt 1910, Michalski 1957, Kiełczewski i Wiśniewski 1979
KFP 18 Sudety Wschodnie Michalski 1957
KFP 18 Beskid Zachodni Stobiecki 1883, Nunberg 1929, Nunberg 1930, Twarowski 1953, Pawłowski J. 1967, Starzyk J.R. i Łuszczak 1983
KFP 18 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Burzyński i in. 1968, Trella 1930c
KFP 18 Beskid Wschodni Strzyżów koło Rzeszowa Nunberg 1929
KFP 18 Bieszczady Bałazy i Michalski 1964, Bałazy i Michalski 1964b, Burzyński i in. 1968
KFP 18 Pieniny Karpiński 1948
KFP 18 Tatry Mokrzecki 1925, Nunberg 1929, Nunberg 1930, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Nunberg 1947c
KFP 18 Polska Wajgiel 1875, Łomnicki M.A. 1913, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Michalski 1957, Sierpiński i in. 1982, Lucht 1987
KFP 18 «Pomorze» Kéler 1927, Kuntze R. 1936
KFP 18 «Prusy» Andersch 1851, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Lentz 1879, Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929
KFP 18 «Prusy Wschodnie» Ratzeburg 1837, Seidlitz 1891
KFP 18 «Śląsk» Zebe G. 1853, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929
KFP 18 «Galicja» Nowicki M. 1865, Kleine 1913
KFP 18 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Gerhardt 1910

Uwagi:
Górny Śląsk: — terra typica! dla Bostrichus abietis Ratz.;