Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryphalus intermedius Ferrari, 1867
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący środkową część Europy oraz zachodnie obszary w europejskiej części byłego ZSRR, notowany też z Włoch. Wgryzoń modrzewiowiec jest w Polsce rzadko spotykany, znany dotychczas z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach. Jedynym znanym żywicielem jest modrzew. Opada zazwyczaj usychające gałęzie i młode drzewka. Żerowiska w kształcie komór, częściowo tylko w bielu. W ciągu roku ma jedno pokolenie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.