Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityophthorus glabratus Eichhoff, 1878c
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do południowych prowincji Fennoskandii, notowany ponadto z Afryki Północnej. Bruzdkowiec gładki wykazywany był z nielicznych stanowisk w dziewięciu krainach Polski. Głównym żywicielem jest sosna pospolita; spotykano go rzadko również na sośnie czarnej. Opada cienkie gałęzie uschnięte na pniu. Żerowisko podobne jak u innych gatunków bruzdkowca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.