Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityophthorus glabratus Eichhoff, 1878c
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do południowych prowincji Fennoskandii, notowany ponadto z Afryki Północnej. Bruzdkowiec gładki wykazywany był z nielicznych stanowisk w dziewięciu krainach Polski. Głównym żywicielem jest sosna pospolita; spotykano go rzadko również na sośnie czarnej. Opada cienkie gałęzie uschnięte na pniu. Żerowisko podobne jak u innych gatunków bruzdkowca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Majewski Ż. 1958, Kaj 1966
KFP 18 Puszcza Białowieska Karpiński i Strawiński 1948, Karpiński 1949, Karpiński 1949d, Nunberg 1960
KFP 18 Dolny Śląsk Legnica Gerhardt 1893b, Gerhardt 1893d, Gerhardt 1910
KFP 18 Dolny Śląsk Zimna Woda woj. Legnica Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Michalski i Ratajczak 1985, Michalski i Ratajczak 1989, Michalski i in. 1985
KFP 18 Wyżyna Lubelska Puławy Jacentkovskij 1912, Tenenbaum 1923, Nunberg 1960
KFP 18 Nizina Sandomierska Sarzana woj. Rzeszów Kozikowski 1922b
KFP 18 Nizina Sandomierska Niepołomice Nunberg 1960
KFP 18 Sudety Zachodnie Gerhardt 1895c, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Polentz 1942, Nunberg 1960
KFP 18 Kotlina Nowotarska Nowy Targ Nunberg 1929, Nunberg 1960, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Pieniny Karpiński 1948, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Polska Karpiński 1932b, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Lucht 1987
KFP 18 «Pomorze» Horion 1951
KFP 18 «Prusy» Kleine 1912b, Nunberg 1929
KFP 18 «Śląsk» Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kozikowski 1922b, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948, Horion 1951