Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityophthorus micrographus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i północnej części Europy, na wschód dociera do Syberii po Bajkał i Jakucję. Bruzdkowiec wschodni w Polsce zamieszkuje głównie obszar północnego zasięgu świerka, od niedawna zaczyna przenikać do jego zasięgu południowego. Głównym żywicielem jest świerk; spotykany rzadko na sośnie, jodle i modrzewiu. Opada przeważnie drzewa stojące. Gatunek wielożenny; chodniki macierzyste wieloramienne, podłużne, nie odbite w bielu, lub zaznaczone nieznacznie na bielu cienkich gałęzi. Zimuje w stadium owada dojrzałego. Roi się w maju-czerwcu. Cykl rozwojowy jednoroczny. Niekiedy występuje generacja siostrzana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.