Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityophthorus morosovi Spessivtseff, 1926
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek występujący na Syberii Zachodniej i w północno-wschodniej części Europy. W Polsce bruzdkowiec ten rozsiedlony jest głównie we wschodniej części kraju, zwłaszcza w północno-wschodnim zasięgu świerka, notowany ponadto z Pienin oraz Niepołomic. Żeruje na świerku, wyjątkowo na sośnie i jodle. Opada cienkie gałązki górnych gałęzi i wierzchołków drzew stojących. Gatunek jednoroczny. Chodnik macierzysty jednoramienny, nieregularny, podłużny lub skośny zakładany jest zwykle w pobliżu okółków lub przy pączkach. Cykl rozwojowy jednoroczny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Podlasie: nadleśnictwo Parczew (Karpiński 1932b, Karpiński 1934c); Puszcza Białowieska (Karpiński 1931, Karpiński 1932, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Karpiński i Strawiński 1948); Nizina Sandomierska: Niepołomice (Nunberg 1946, Nunberg 1955); Pieniny (Karpiński 1948, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1982); Polska (Schedl 1932, Schedl 1981, Lucht 1987); Polska północno-wschodnia (Nunberg 1954)