Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityophthorus pubescens (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Danii i południowej Skandynawii, notowany ponadto z Maroka. W Polsce bruzdkowiec omszony jest znany z nielicznych stanowisk zaledwie w czterech krainach. Spotykany na sosnach. Bionomia tego kornika jest zbadana niedostatecznie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Eggers 1918, Hanau 1919, Varendorff 1920); Góry Świętokrzyskie (Michalski i Ratajczak 1985, Michalski i Ratajczak 1989); Roztocze (Tenenbaum 1918); Pieniny (Karpiński 1949b, Karpiński 1955, Nunberg 1954, Nunberg 1956, Nunberg 1982, Bouček 1955, Smólski 1955, Bazyluk i Liana 1979, Sierpiński 1986); Polska (Schedl 1981, Lucht 1987); «Pomorze» (Horion 1951); «Karpaty» (Horion 1951); «Galicja» (Ferrari 1867)

Uwagi:
Pieniny: Pieniński Park Narodowy — terra typica! dla P. polonicus Karp.;