Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityophthorus tragardhi Spessivtseff, 1922
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem północną i środkową część Europy oraz Azję Północną. W Polsce bruzdkowiec ten jest dość pospolity na obszarach w północnym zasięgu świerka, znacznie rzadszy w zasięgu południowym; nie notowany dotychczas z Gór Świętokrzyskich, Sudetów i Karpat. Gatunek monofagiczny, żerujący na świerku, jednożenny. Opada wierzchołki i gałęzie górne drzew stojących. Chodnik macierzysty jednoramienny, podłużny lub skośny, zazwyczaj bywa drążony przy okółkach lub pączkach. Cykl rozwojowy jednoroczny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska, Szczerba woj. Suwałki (Nunberg 1960), nadleśnictwo Tabórz (Bałazy i Michalski 1962c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Ostrowa Wielkopolskiego (Nunberg 1982); Nizina Mazowiecka: okolice Garwolina (Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1960, Nunberg 1982); Podlasie (Karpiński 1932b, Karpiński 1934c); Puszcza Białowieska (Karpiński 1931, Karpiński 1932, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice woj. Kalisz (Nunberg 1960); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Nunberg 1955, Nunberg 1960, Nunberg 1982, Kinelski 1958); Wyżyna Lubelska (Karpiński 1934c); Nizina Sandomierska: okolice Biłgoraja (Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1960, Nunberg 1982); Pieniny (Karpiński 1948, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1982); Polska (Schedl 1932, Nunberg 1954)