Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhinomacer attelaboides Fabricius, 1787
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie, na północy sięgający daleko poza koło podbiegunowe, notowany ponadto z Azji Mniejszej. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry. Chrząszcz biologicznie związany z sosną pospolitą. Samica składa jaja w maju do kwiatostanów męskich. Larwa dorosła w czerwcu opuszcza kwiatostan i spada na glebę, w której odbywa przeobrażenie. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i zwykle poławiano je do czerwca na młodych pędach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Schnaider Z. 1954b, Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Stachowiak P. 1980, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Fein i Kletke 1884, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Górki Śląskie koło Raciborza, rezerwat «Kwiatkowa Góra» w Ligocie Dolnej (Kuśka*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Siebold 1847, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Lgocki 1908); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1872, Haber 1957, Petryszak 1976, Mazur M. 1983), Podlesice koło Zawiercia (Kuśka*); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975), Łódź, Modlica i Rzepki koło Łodzi, Sulejów, Tuszyn, Rogów koło Koluszek, Skowronno koło Pińczowa (Wanat*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Miczulski i Olszewski 1973, Machowicz-Stefaniak 1977, Cmoluch i Minda 1876, Sokołowski A. 1978, Minda-Lechowska 1981); Roztocze: rezerwat Łabunie (Cmoluch 1963); Nizina Sandomierska: Niepołomice (Kotula 1872); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: Izdebniki koło Sułkowic (Petryszak 1976), Wierzbanówka (Knutelski 1988); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c); Pieniny: dolina Hraczy Grunt (Petryszak 1976); Tatry (Kulczyński W. 1881); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Cmoluch 1979, Lucht 1987); «Prusy» (Zebe G. 1853); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1841, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1886)