Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nemonyx lepturoides (Fabricius, 1801)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i południowo-wschodniej części Europy oraz na Kaukazie. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych w siedmiu krainach zachodnich i południowych. Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i spotykano je do sierpnia. Jako roślina żywicielska podawana jest ostróźeczka polna — Consolida regalis S.F. Gray, rosnąca głównie wśród zbóż. Larwa żeruje w zalążniach w czerwcu lub lipcu, przepoczwarcza się w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: