Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Auletobius politus (Serville, 1825)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący głównie południową część Europy oraz Azję Mniejszą, skąd dociera do Armenii, Palestyny i Syrii. W Polsce chrząszcz ten należy do rzadkości, notowany dotychczas tylko z Wrocławia i Krakowa. Bionomia tego gatunku poznana niedostatecznie. Postacie dojrzałe spotykano głównie na dębach — Quercus L., rzadziej na olszy czarnej — Alnus glutinosa (L.) Gaertn. i czeremsze zwyczajnej — Padus avium Mill.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wroclaw-Szczytniki (Schummel 1847, Bach 1854, Letzner 1871, Schilsky 1890, Gerhardt 1891c); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Kotula 1872, Łomnicki M.A. 1913, Cmoluch 1979, Mazur M. 1983); «Śląsk» (Gerhardt 1891c, Schilsky 1909, Reitter 1916, Dalla Torre i Voss 1937); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)