Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pselaphorhynchites longiceps (Thomson, 1888)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozpowszechniony w środkowej i północnej części Europy, notowany również z Syberii, w Fennoskandii przekraczający koło podbiegunowe. W Polsce, choć nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i przeżywają do września. Jako rośliny żywicielskie były podawane w piśmiennictwie: wierzba iwa — Salix caprea L. i wierzba wiciowa — S. viminalis L., rzadziej brzoza brodawkowata — Betula verrucosa Ehrh. Samica składa jaja do pąków od połowy maja do końca sierpnia. Larwy żerują w pędach szczytowych, w których zimują. Wiosną larwa wypada z pędów na glebę, w której odbywa się przeobrażenie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Horion 1951); Pojezierze Mazurskie: nadleśnictwo Rajgród — rezerwat «Czerwone Bagno» (Gotwald 1968), Danowo koło Giżycka, Puszcza Augustowska — rezerwat Starożyn (Wanat*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Stachowiak P. 1984), Ruda Milicka (Wanat*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949), Białowieski Park Narodowy (Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Polentz 1944), Ślęża (Kuśka*); Górny Śląsk: Żary, Górki Śląskie koło Raciborza (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1937, Mazur M. 1983), Złoty Potok (Kuśka*); Wyżyna Małopolska: Tuszyn, Rogów koło Koluszek, Modlica koło Łodzi (Wanat*); Góry Świętokrzyskie: Słopiec Szlachecki koło Kielc (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1979, Cmoluch 1986b, Cmoluch i in. 1988); Roztocze: Zwierzyniec (Cmoluch i Łętowski 1987); Nizina Sandomierska: Kłaj (Smreczyński 1937); Sudety Zachodnie: Wleń, Michałowice woj. Jelenia Góra (Polentz 1944), Zieleniec (Wanat*); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Polentz 1944); Beskid Zachodni: Krzyżkowice koło Wieliczki (Smreczyński 1937); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1955e); Bieszczady: Jabłonki (Kuśka*); Polska (Cmoluch 1979, Lucht 1987); «Śląsk» (Voss 1932, Horion 1935, Horion 1951)