Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Caenorhinus aeneovirens (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje południową i środkową część Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Skandynawii, wykazywany też z Gruzji, Iranu i Algierii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Pojaw postaci dojrzałych po przezimowaniu przypada na kwiecień i spotykano je do sierpnia, głównie na dębach, rzadziej na roślinach zielnych, jak poziomka pospolita — Fragaria vesca L., pięciornik wyprostowany — Potentilla recta L. i kuklik zwisły — Geum rivale L. Samica składa jaja do pączków w kwietniu i maju. Rozwój larwalny trwa około 10-12 tygodni. Przepoczwarczenie następuje w glebie. Nowe pokolenie ukazuje się w sierpniu-wrześniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk i okolice (Frantzius 1853, Lentz 1879, Helm 1880); Pojezierze Mazurskie: nadleśnictwo Ruda — rezerwat «Szumny Zdrój» (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Osterloff 1882, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Riabinin 1961, Stachowiak P. 1984); Dolny Śląsk (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Wrocław-Wojnów (Wanat*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Gerhardt 1891c), Jastrzębie-Zdrój (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek, Wiączyń koło Łodzi (Wanat*); Góry Świętokrzyskie: Zagaje Grzegorzewickie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Riabinin 1961, Cmoluch 1979); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Koltze 1873, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Rottenberg 1868b), rezerwat Góra Gipsowa koło Kietrza (Kuśka*); Beskid Zachodni (Gerhardt 1891c, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Petryszak 1976, Petryszak 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Kuntze R. 1936, Cmoluch 1979, Lucht 1987); «Prusy» (Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Schilling 1841, Schilling 1909, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla Rhynchites aeneovirens a. virens Gerh.;