Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhynchites aethiops Bach, 1854
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek ponto-medyterraneński; północna granica jego zwartego zasięgu przebiega na kontynencie europejskim przez środkową Francję oraz południową część Europy Środkowej. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany tylko z czterech krain, przy czym dane sprzed przeszło 100 lat o występowaniu w okolicach Warszawy winny być potwierdzone nowymi materiałami. Zasiedla głównie wzgórza słoneczne i środowiska kserotermiczne. Pojaw postaci dojrzałych przypada na maj i trwa do sierpnia. Rośliną żywicielską jest posłonek pospolity — Helianthemum nummularium (L.) Dun, Larwa odbywa rozwój w pąkach kwiatowych lub torebkach nasiennych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wilanów (Osterloff 1882); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Niecka Nidziańska (Mazur M. 1983, Szymczakowski 1965, Cmoluch 1979), Marchocice koło Miechowa (Smreczyński 1956), Skowronno koło Pińczowa (Kuśka*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Kuntze i Noskiewicz 1938, Trella 1938b, Trella 1939, Smreczyński 1955, Smreczyński 1956, Smreczyński 1965, Cmoluch 1979, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987); Polska Południowa (Franz 1936); «Śląsk» (Franz 1936)