Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhynchites aethiops Bach, 1854
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek ponto-medyterraneński; północna granica jego zwartego zasięgu przebiega na kontynencie europejskim przez środkową Francję oraz południową część Europy Środkowej. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany tylko z czterech krain, przy czym dane sprzed przeszło 100 lat o występowaniu w okolicach Warszawy winny być potwierdzone nowymi materiałami. Zasiedla głównie wzgórza słoneczne i środowiska kserotermiczne. Pojaw postaci dojrzałych przypada na maj i trwa do sierpnia. Rośliną żywicielską jest posłonek pospolity — Helianthemum nummularium (L.) Dun, Larwa odbywa rozwój w pąkach kwiatowych lub torebkach nasiennych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Nizina Mazowiecka Warszawa-Wilanów Osterloff 1882
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojców Mazur M. 1983
KFP 18 Wyżyna Małopolska Niecka Nidziańska Mazur M. 1983, Szymczakowski 1965, Cmoluch 1979
KFP 18 Wyżyna Małopolska Marchocice koło Miechowa Smreczyński 1956
KFP 18 Wyżyna Małopolska Skowronno koło Pińczowa Kuśka*
KFP 18 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Kuntze i Noskiewicz 1938, Trella 1938b, Trella 1939, Smreczyński 1955, Smreczyński 1956, Smreczyński 1965, Cmoluch 1979, Petryszak 1982
KFP 18 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987
KFP 18 Polska Południowa Franz 1936
KFP 18 «Śląsk» Franz 1936