Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Rhynchites aethiops Bach, 1854
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek ponto-medyterraneński; północna granica jego zwartego zasięgu przebiega na kontynencie europejskim przez środkową Francję oraz południową część Europy Środkowej. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany tylko z czterech krain, przy czym dane sprzed przeszło 100 lat o występowaniu w okolicach Warszawy winny być potwierdzone nowymi materiałami. Zasiedla głównie wzgórza słoneczne i środowiska kserotermiczne. Pojaw postaci dojrzałych przypada na maj i trwa do sierpnia. Rośliną żywicielską jest posłonek pospolity — Helianthemum nummularium (L.) Dun, Larwa odbywa rozwój w pąkach kwiatowych lub torebkach nasiennych.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wilanów (Osterloff 1882); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Niecka Nidziańska (Mazur M. 1983, Szymczakowski 1965, Cmoluch 1979), Marchocice koło Miechowa (Smreczyński 1956), Skowronno koło Pińczowa (Kuśka*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Kuntze i Noskiewicz 1938, Trella 1938b, Trella 1939, Smreczyński 1955, Smreczyński 1956, Smreczyński 1965, Cmoluch 1979, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987); Polska Południowa (Franz 1936); «Śląsk» (Franz 1936)