Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhynchites auratus (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, notowany ponadto z Syberii, Azji Mniejszej, Kaukazu i Turkiestanu. W Polsce wykazywany z przeszło połowy krain, ale dane o jego występowaniu na Śląsku, w Sudetach Wschodnich i Beskidzie Zachodnim opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla ciepłe i suche środowiska. Jako rośliny żywicielskie podawane są: śliwa domowa — Prunus domestica L., śliwa tarnina — Prunus spinosa L., wiśnia karłowata — Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow, czeremcha zwyczajna — Padus avium Mill., głóg jednoszyjkowy — Crataegus monogyna Jacq., głóg dwuszyjkowy — C. oxyacantha L. i jabłoń domowa — Malus domestica (L.) Mill. Postacie dojrzałe są spotykane od kwietnia do lipca. Samice składają jaja do niedojrzałych owoców, w których odbywa się rozwój larwy. Przepoczwarczenie następuje w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Zumpt 1931, Griep 1939, Schmidt G. 1942, Kagan i in. 1963b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Stachowiak P. 1980); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Osterloff 1882, Smreczyński 1932), Głowno (Wanat*); Dolny Śląsk: Wrocław-Szczytniki (Schummel 1847); Górny Śląsk: Racibórz, Obora (Kelch 1852, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe (Szymczakowski 1960), Zelejowa (Kuśka 1989c), Wielka Wieś koło Burzenina (Wanat*); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968); Wyżyna Lubelska (Wańkowicz 1878, Smirnov 1910b, Cmoluch 1971, Cmoluch 1979, Cmoluch 1986b, Petryszak 1982), Tarnogóra koło Izbicy (Wanat*); Roztocze: rezerwat Łabunie (Cmoluch 1963); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Viertl 1872); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: okolice Bochni (Anonim 1867b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987); Polska Południowa (Cmoluch 1979); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Lohse 1981); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)