Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhynchites auratus (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, notowany ponadto z Syberii, Azji Mniejszej, Kaukazu i Turkiestanu. W Polsce wykazywany z przeszło połowy krain, ale dane o jego występowaniu na Śląsku, w Sudetach Wschodnich i Beskidzie Zachodnim opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla ciepłe i suche środowiska. Jako rośliny żywicielskie podawane są: śliwa domowa — Prunus domestica L., śliwa tarnina — Prunus spinosa L., wiśnia karłowata — Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow, czeremcha zwyczajna — Padus avium Mill., głóg jednoszyjkowy — Crataegus monogyna Jacq., głóg dwuszyjkowy — C. oxyacantha L. i jabłoń domowa — Malus domestica (L.) Mill. Postacie dojrzałe są spotykane od kwietnia do lipca. Samice składają jaja do niedojrzałych owoców, w których odbywa się rozwój larwy. Przepoczwarczenie następuje w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Zumpt 1931, Griep 1939, Schmidt G. 1942, Kagan i in. 1963b
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Schumann 1908, Szulczewski 1922, Stachowiak P. 1980
KFP 18 Nizina Mazowiecka Warszawa i okolice Osterloff 1882, Smreczyński 1932
KFP 18 Nizina Mazowiecka Głowno Wanat*
KFP 18 Dolny Śląsk Wrocław-Szczytniki Schummel 1847
KFP 18 Górny Śląsk Racibórz, Obora Kelch 1852, Roger 1856
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Mazur M. 1983
KFP 18 Wyżyna Małopolska Góry Pieprzowe Szymczakowski 1960
KFP 18 Wyżyna Małopolska Zelejowa Kuśka 1989c
KFP 18 Wyżyna Małopolska Wielka Wieś koło Burzenina Wanat*
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Gotwald 1968
KFP 18 Wyżyna Lubelska Wańkowicz 1878, Smirnov 1910b, Cmoluch 1971, Cmoluch 1979, Cmoluch 1986b, Petryszak 1982
KFP 18 Wyżyna Lubelska Tarnogóra koło Izbicy Wanat*
KFP 18 Roztocze rezerwat Łabunie Cmoluch 1963
KFP 18 Nizina Sandomierska Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Viertl 1872
KFP 18 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853
KFP 18 Beskid Zachodni okolice Bochni Anonim 1867b
KFP 18 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987
KFP 18 Polska Południowa Cmoluch 1979
KFP 18 «Pomorze» Horion 1951
KFP 18 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Horion 1951
KFP 18 «Prusy Wschodnie» Lohse 1981
KFP 18 «Śląsk» Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 18 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 18 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873