Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhynchites giganteus Krynicki, 1832
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem głównie południową część Europy, na północ sięgający po Austrię i Słowację, notowany ponadto z Kaukazu, Azji Mniejszej i Syberii. W Polsce nie stwierdzony w sposób pewny. Notowany tylko raz z Warszawy przed 70 latami przez S. Tenenbauma na podstawie dwu okazów znajdujących się w zbiorze L.F. Hildta, ale zbiór ten został zniszczony w czasie działań wojennych. Ponadto ogólnikowo wykazany z Galicji Wschodniej na podstawie danych odnoszących się do Podola.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Tenenbaum 1923); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1884)