Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Olibrus liquidus Erichson, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek śródziemnomorski docierający do środkowej Europy, gdzie zazwyczaj występuje lokalnie na stanowiskach kserotermicznych. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk położonych na zachód od Wisły, tylko w 7 krainach, przy czym większość danych o rozmieszczeniu oparta jest na znaleziskach z ubiegłego wieku. Roślina żywicielska nie jest znana, przypuszcza się, że rozwój larwalny odbywa się w koszyczkach kwiatowych roślin złożonych (Compositae). Postacie dojrzałe najczęściej poławiano od czerwca do sierpnia na różnych roślinach, na jesieni i wiosną wśród mchów na dolnych częściach pni, pod opadłym listowiem i w wiązkach chrustu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Arnold 1938); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Saska Kępa, Grodzisk Mazowiecki (Osterloff 1885); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Kolbe W. 1908, Kolbe W. 1914, Kolbe W. 1918, Kolbe W. 1928, Horion 1960); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1871); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej, Racibórz (Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa-Zacisze (Lgocki 1908); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Letzner 1887, Hinke 1919, Horion 1951); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)