Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Olibrus liquidus Erichson, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek śródziemnomorski docierający do środkowej Europy, gdzie zazwyczaj występuje lokalnie na stanowiskach kserotermicznych. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk położonych na zachód od Wisły, tylko w 7 krainach, przy czym większość danych o rozmieszczeniu oparta jest na znaleziskach z ubiegłego wieku. Roślina żywicielska nie jest znana, przypuszcza się, że rozwój larwalny odbywa się w koszyczkach kwiatowych roślin złożonych (Compositae). Postacie dojrzałe najczęściej poławiano od czerwca do sierpnia na różnych roślinach, na jesieni i wiosną wśród mchów na dolnych częściach pni, pod opadłym listowiem i w wiązkach chrustu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 12 Pojezierze Pomorskie Wejherowo Lentz 1879
KFP 12 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Arnold 1938
KFP 12 Nizina Mazowiecka Warszawa-Saska Kępa, Grodzisk Mazowiecki Osterloff 1885
KFP 12 Dolny Śląsk Letzner 1871, Kolbe W. 1908, Kolbe W. 1914, Kolbe W. 1918, Kolbe W. 1928, Horion 1960
KFP 12 Wzgórza Trzebnickie Oborniki Śląskie Letzner 1871
KFP 12 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej, Racibórz Letzner 1871
KFP 12 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Częstochowa-Zacisze Lgocki 1908
KFP 12 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 12 «Śląsk» Letzner 1887, Hinke 1919, Horion 1951
KFP 12 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 12 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884