Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Byctiscus populi (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący całą Europę prócz jej skrajnych obszarów północnych, na wschód docierający do Mongolii i północnych Chin. W Polsce choć nie znany z niektórych krain, występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Żyje na topolach, głównie na topoli osice — Populus tremula L., topoli czarnej — P. nigra L. i topoli białej — P. alba L. Postacie dojrzałe po przezimowaniu pojawiają się w kwietniu. Samice składają jaja do tutki uformowanej z jednego liścia. Larwa odbywa rozwój w tutce, następnie wypada na glebę. Przepoczwarczenie odbywa się w powierzchniowej warstwie gleby. Młode pokolenie pojawia się w lipcu-sierpniu i pozostaje do wiosny w komorach poczwarkowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pobrzeże Bałtyku Sopot Helm 1901
KFP 18 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 18 Pobrzeże Bałtyku Mierzeja Łebska Dreyfeldt 1933
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Brischke 1873, Grentzenberg 1896, Koehler i in. 1959, Gotwald 1968
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Albien 1905, Koehler i in. 1959, Gotwald 1968
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Danowo koło Giżycka, Puszcza Augustowska — Mikaszówka Wanat*
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Albien 1905, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Wagner H. 1941, Riabinin 1953, Riabinin 1961, Riabinin 1965, Koehler i in. 1959, Stachowiak P. 1984
KFP 18 Nizina Mazowiecka Osterloff 1882, Ruszkowski J.W. 1925b, Ruszkowski J.W. 1933, Smreczyński 1932, Kuntze R. 1936, Koehler i in. 1959, Szujecki 1959, Koehler i in. 1961
KFP 18 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d, Gotwald 1968
KFP 18 Dolny Śląsk Pilawa i Piskorz 1961
KFP 18 Dolny Śląsk Masyw Ślęży, Wzgórza Kiełczyńskie Wanat*
KFP 18 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Koehler i in. 1959, Schnaider Z. 1974, Chłodny 1978, Tomków 1978, Chłodny i in. 1980, Mazur M. 1983
KFP 18 Górny Śląsk Nieborowice koło Gliwic, Gliwice Kuśka*
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Boehm 1873, Kotula 1873, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Smreczyński 1932, Koehler i in. 1959, Mazur M. 1983
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kręciwilk koło Częstochowy, Ojców Kuśka*
KFP 18 Wyżyna Małopolska Koehler i in. 1959
KFP 18 Wyżyna Małopolska Łódź, Zgierz, Rogów koło Koluszek, Grotniki koło Łodzi Wanat*
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Gotwald 1968, Kuśka 1989c
KFP 18 Wyżyna Lubelska Riabinin 1958, Riabinin 1961, Cmoluch 1961, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Sierpiński 1963, Cmoluch i Kowalik 1964
KFP 18 Roztocze Koehler i in. 1959
KFP 18 Nizina Sandomierska Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Jachno 1880, Koehler i in. 1959
KFP 18 Sudety Zachodnie Gerhardt 1891c, Gerhardt 1909e
KFP 18 Beskid Zachodni Wachtl 1870, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1976, Petryszak 1982
KFP 18 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934
KFP 18 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1913, Voss 1930, Voss 1931, Voss 1939, Kuntze R. 1936, Cmoluch 1979, Lucht 1987
KFP 18 «Prusy» Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Letzner 1854b
KFP 18 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling 1841, Reitter 1841, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1909, Gerhardt 1910, Schilsky 1909, Kuhnt 1912
KFP 18 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 18 «Galicja Północna» Nowicki M. 1873
KFP 18 «Karpaty» Nowicki M. 1873