Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Deporaus (Deporaus) betulae (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozpowszechniony w całej Europie, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe; na wschód przez Syberię docierający do Mongolii i Amuru. W Polsce gatunek pospolity, notowany prawie ze wszystkich krain. Jako rośliny żywicielskie podawane są przez różnych autorów przedstawiciele głównie z rodzajów brzoza — Betula L., rzadziej olsza — Alnus Mill., wierzba — Salix L., buk — Fagus L., grab — Carpinus L. i leszczyna — Corylus L. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i występują do lipca. Larwy odbywają rozwój w stożkowatych tutkach uformowanych przez samicę z pojedynczych liści. Przepoczwarczenie odbywa się w sierpniu-październiku w powierzchniowej warstwie gleby, gdzie młode pokolenie pozostaje do wiosny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Helm 1901, Lüllwitz 1916, Kaczmarek S. 1985); Pojezierze Pomorskie (Grentzenberg 1896, Kagan i in. 1963b, Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Kéler 1935, Kuntze R. 1936, Riabinin 1958b, Riabinin 1961, Riabinin 1965, Burzyński J. 1979, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984), Leszno (Kuśka*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Szujecki 1959); Podlasie (Kuntze R. 1936); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968); Dolny Śląsk: Przyłęk koło Nysy, Oława (Kuśka*), Wrocław, Kamieniec Wrocławski (Wanat*); Górny Śląsk (Roger 1856, Lgocki 1908, Schnaider Z. 1974, Chłodny 1978, Chłodny 1984b, Tomków 1978, Chłodny i in. 1980, Chłodny i Styfi-Bartkiewicz 1982, Kuśka 1982, Mazur M. 1983), Jastrzębie-Zdrój, Łabędy koło Gliwic (Kuśka*), okolice Chrzanowa (Wanat*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Osterloff 1882, Łomnicki M.A. 1886, Głowacki 1951, Witkowski Z. 1969, Petryszak 1976, Chłodny 1978, Mazur M. 1983), Podlesice koło Zawiercia, Ojców (Kuśka*); Wyżyna Małopolska (Ruszkowski J.W. 1928, Ruszkowski J.W. 1935g, Strawiński 1933, Kéler 1935, Kuntze R. 1936, Cmoluch i in. 1975, Burzyński J. 1979); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Gotwald 1968, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Kuntze R. 1936, Riabinin 1953, Riabinin 1958, Riabinin 1958b, Riabinin 1959, Riabinin 1961, Riabinin 1965, Cmoluch 1961, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch i Łętowski 1977, Burzyński J. 1979, Łętowski 1981); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch i Łętowski 1987); Nizina Sandomierska: Damienice (Tomków 1978), Mulacin, Szarów, Smardzewice (Kuśka*); Sudety Zachodnie: okolice Dusznik Zdroju (Harnisch 1925), góra Ptasznik koło Kłodzka (Kuśka*); Sudety Wschodnie: góra Wapniarka koło Żelazna (Wanat*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Petryszak 1976, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Kuśka 1982), Rudzica koło Bielska Białej (Kuśka*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982); Bieszczady (Petryszak 1982), Stare Sioło (Wanat*); Pieniny (Petryszak 1976, Petryszak 1982); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Cmoluch 1979, Lucht 1987); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Skwarra 1929); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)