Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek szeroko rozsiedlony w Europie (prócz północnych obszarów Fennoskandii), na wschód sięgający przez Syberię do północnych Chin, notowany ponadto z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce rozmieszczony na całym obszarze, ale nie jest jeszcze notowany z niektórych krain. Spotykany głównie na leszczynie — Corylus avellana L., rzadziej na olszy czarnej — Alnus glutinosa (L.) Gaertn., olszy szarej — Alnus incana (L.) Mnch. oraz na różnych gatunkach z rodzaju dąb — Quercus L. i wierzba — Salix L. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i występują do września. Larwy odbywają rozwój w tutce liściowej uformowanej przez samicę. Przepoczwarczenie odbywa się przeważnie w opadniętej na ziemię tutce, rzadziej w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Brischke 1889, Dittrich 1908, Lüllwitz 1916, Labler 1920, Dreyfeldt 1933, Horion 1935, Kleine 1940); Pojezierze Pomorskie (Brischke 1887, Skwarra 1929, Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Ruszkowski J.W. 1933, Gotwald 1968), Puszcza Augustowska-Płaska, Mikaszówka (Wanat*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Myrdzik 1933, Myrdzik 1934, Ruszkowski J.W. 1925, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Riabinin 1961, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Trzebiński 1916, Tenenbaum 1923, Ruszkowski J.W. 1925b, Ruszkowski J.W. 1933, Smreczyński 1932, Kuntze R. 1936, Szujecki 1959); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968); Dolny Śląsk: Wrocław (Polentz 1933); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939, Schnaider Z. 1974, Tomków 1978, Mazur M. 1983, Chłodny 1984b), Jastrzębie-Zdrój (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Jabłoński 1869, Boehm 1873, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Mazur M. 1983), Kraków — Kopiec Kościuszki, Ojców (Kuśka*); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908, Strawiński 1933, Ruszkowski J.W. 1935g, Kuntze R. 1936), Tunel koło Miechowa (Kuśka*), Łódź, Modlica koło Łodzi, Rogów koło Koluszek, rezerwat Konewka koło Spały, Lubiaszów (Wanat*); Góry Świętokrzyskie: Łysa Góra (Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Riabinin 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Riabinin 1965, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Jachno 1880, Tomków 1978); Sudety Zachodnie: góra Miłek koło Wojcieszowa (Kuśka*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1976, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Knutelski 1988), Rytro (Wanat*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Jodłowa koło Jasła (Kuśka*); Bieszczady: Jabłonki (Kuśka*); Pieniny: Pieniński Park Narodowy (Gotwald 1968, Petryszak 1976, Petryszak 1981, Petryszak 1982), Szczawnica (Wanat*); Polska (Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Cmoluch 1979, Lucht 1987); «Pomorze» (Dalla Torre i Voss 1930, Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1841, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Gerhardt 1910c, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Kolbe W. 1921, Polentz 1938); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)