Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apoderus erythropterus (Gmelin, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem środkową i wschodnią część Europy, wykazywany poza tym z Azji Mniejszej, Syberii, Chin i Japonii. W Polsce, chociaż z niektórych krain jeszcze nie wykazany, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, prócz wyższych partii górskich. Zasiedla torfowiska, wilgotne łąki i zarośla, brzegi wód i olszyny. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do września. Jako rośliny żywicielskie były podawane: wiązówka błotna — Filipendula ulmaria (L.) Maxim., krwiściąg lekarski — Sanguisorba officinalis L., krwawnica pospolita — Lythrum salicaria L., wierzbownica błotna — Epilobium palustre L., siedmiopalecznik błotny — Comarum palustre L. Larwy żerują w tutkach liściowych sporządzonych przez samice.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Dohrn 1884, Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schilsky 1890, Schilsky 1909, Szulczewski 1922, Neresheimer i Wagner H. 1942, Horion 1951); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Szujecki 1959); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Schilling 1841, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1853, Bach 1854, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek, Bartoszewice koło Łodzi (Wanat*); Góry Świętokrzyskie: Słopiec Szlachecki koło Kielc, Leszczyny (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1961, Cmoluch 1971, Cmoluch 1979, Cmoluch i in. 1988); Roztocze: Sabaudia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Kotula 1872), Księżpol koło Biłgoraja (Tenenbaum 1913); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Cmoluch 1979, Lucht 1987); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1886)