Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Apion) cruentatum Walton, 1844
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący zachodnią i środkową część Europy, notowany poza tym z Danii, Szwecji, Azji Mniejszej i Armenii. W Polsce rozsiedlony od Bałtyku po południowe obszary górzyste, gdzie dociera do strefy subalpejskiej, nie jest jednak jeszcze znany z niektórych krain. Występuje w środowiskach wilgotnych na szczawiu zwyczajnym — Rumex acetosa L. oraz suchych, piaszczystych glebach na szczawiu polnym — R. acetosella L., a w lasach i łąkach górskich na szczawiu górskim — R. arifolius All. Larwy żerują w dolnej części łodygi, w szyi korzeniowej i korzeniach, nie wywołując wyrośli.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916), Woliński Park Narodowy (Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Köstlin 1973), Słupsk (Kuśka*); Pojezierze Mazurskie: nadleśnictwo Wigry — rezerwat «Wasilczyki» (Gotwald 1968, Wanat 1989), Stary Dwór koło Olsztyna (Żurańska 1962, Żurańska 1962b), Szeroki Bór woj. Suwałki (Wanat*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Łomnicki M.A. 1913, Szulczewski 1922, Tenenbaum 1931, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984), Burzenin (Wanat*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Tenenbaum 1931, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982), Szczaki koło Piaseczna, Sucha Żyrardowska, Zegrze, Głuchów koło Rawy Mazowieckiej (Wanat*); Podlasie: Grodzisk woj. Siedlce (Minda-Lechowska 1981); Dolny Śląsk (Gerhardt 1897, Gerhardt 1899b, Gerhardt 1899d, Gerhardt 1904, Pomorski 1984), Stary Wołów (Wanat*); Górny Śląsk (Schubert 1934, Kuśka 1982, Mazur M. 1983), Rybnik, Górki Śląskie koło Raciborza, Jastrzębie-Zdrój, Pawłów (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Wiech 1984, Wanat 1987), Skowronno koło Pińczowa, Modlica i Tuszynek koło Łodzi, Rogów koło Koluszek, Inowłódz (Wanat*); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Łętowski 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988); Roztocze (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i Łętowski 1987), Kąty koło Zamościa (Wanat*); Sudety Zachodnie: Karkonosze — schronisko im. Br. Czecha koło Karpacza (Gerhardt 1896b, Gerhardt 1910), okolice Karpacza i Sobieszowa (Stachowiak P. 1988b), Gorzanów (Wanat*); Sudety Wschodnie: rezerwat Góra Gipsowa koło Kietrza, Lubotyń koło Głubczyc (Kuśka*), Kletno (Wanat*); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987), góra Tuł koło Cieszyna (Kuśka*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982, Czerniakowski 1986), Jodłowa koło Jasła (Kuśka*); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982), góra Tarnica (Wanat*); Pieniny (Tenenbaum 1931, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987); Tatry (Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982, Kuśka 1987), Dolina Kościeliska (Kuśka*); Polska (Smreczyński 1965, Lucht 1987); «Śląsk» (Gerhardt 1896c, Gerhardt 1899d, Kuhnt 1912)